BB Kodas
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
vB Kodo Sąrašas
[b], [i], [u] Ryškus (bold) / Kursyvinis (italic) / Pabraukimas
[color] Spalva
[size] Dydis
[font] Šriftas
[highlight] Išryškinti
[left], [right], [center] Į kairę / Dešinė / Centruoti
[indent] Pastumti
[email] El. Pašto Adreso Nuoroda
[url] URL Nuoroda
[thread] Temos Nuorodos
[post] Pranešimo Nuorodos Užstatymas
[list] Suskirstyti (bulleted) Sąrašai / Pagerinti Sąrašai
[img] Paveikslėliai
[code] Kodas
[quote] Citata
[noparse] Nustoti taisyti BB Kodą
[attach] Prisegta Byla
[spoiler] Spoileris
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Ryškus (bold) / Kursyvinis (italic) / Pabraukimas
[b], [i] ir [u] žymekliai jums leidžia rašyti paryškintą (bold), pasvirusį (italic) ir pabrauktą (underlined) tekstą.
Naudojimas [b]reikšmė[/b]
[i]reikšmė[/i]
[u]reikšmė[/u]
Naudojimo Pavyzdys [b]šis tekstas yra paryškintas (bold)[/b]
[i]šis tekstas yra pasviręs (italic)[/i]
[u]šis tekstas yra pabrauktas[/u]
Rezultato Pavyzdys šis tekstas yra paryškintas (bold)
šis tekstas yra pasviręs (italic)
šis tekstas yra pabrauktas

Spalva
[color] žymeklis leidžia pakeisti jūsų teksto spalvą.
Naudojimas [color=Pasirinkimas]reikšmė[/color]
Naudojimo Pavyzdys [color=blue]šis tekstas yra mėlynas[/color]
Rezultato Pavyzdys šis tekstas yra mėlynas

Dydis
[size] žymeklis leidžia keisti teksto dydį.
Naudojimas [size=Pasirinkimas]reikšmė[/size]
Naudojimo Pavyzdys [size=+2]Šis tekstas yra 2 dydžiais didesnis, nei normalus[/size]
Rezultato Pavyzdys Šis tekstas yra 2 dydžiais didesnis, nei normalus

Šriftas
[font] žymeklis leidžia pakeisti teksto šriftą.
Naudojimas [font=Pasirinkimas]reikšmė[/font]
Naudojimo Pavyzdys [font=courier]šis tekstas naudoja courier šriftą[/font]
Rezultato Pavyzdys šis tekstas naudoja courier šriftą

Išryškinti
[highlight] žymeklis leidžia išryškinti tekstą taip suteikiant jam didesnę reikšmę.
Naudojimas [highlight]reikšmė[/highlight]
Naudojimo Pavyzdys [highlight]šis tekstas yra išryškintas[/highlight]
Rezultato Pavyzdys šis tekstas yra išryškintas

Į kairę / Dešinė / Centruoti
[left], [right] ir [center] žymekliai leidžia pakeisti teksto centravimą.
Naudojimas [left]reikšmė[/left]
[center]reikšmė[/center]
[right]reikšmė[/right]
Naudojimo Pavyzdys [left]šis tekstas yra sucentruotas į kairę[/left]
[center]šis tekstas yra sucentruotas į centrą[/center]
[right]šis tekstas yra sucentruotas į dešinę[/right]
Rezultato Pavyzdys
šis tekstas yra sucentruotas į kairę
šis tekstas yra sucentruotas į centrą
šis tekstas yra sucentruotas į dešinę

Pastumti
[indent] žymeklis leidžia pastumti / atitraukto tekstą.
Naudojimas [indent]reikšmė[/indent]
Naudojimo Pavyzdys [indent]šis tekstas yra atitrauktas[/indent]
Rezultato Pavyzdys
šis tekstas yra atitrauktas

El. Pašto Adreso Nuoroda
[email] žymeklis leidžia ant el. pašto adreso uždėti nuorodą į jį. Jūs galite nurodyti ir nuorodos pavadinimą.
Naudojimas [email]reikšmė[/email]
[email=Pasirinkimas]reikšmė[/email]
Naudojimo Pavyzdys [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Parašykite Man El. Laišką[/email]
Rezultato Pavyzdys j.doe@example.com
Parašykite Man El. Laišką

URL Nuoroda
[url] žymeklis leidžia jums įterpti nuorodas į kitas svetaines arba bylas. Galite įtraukti nuorodos pavadinimo ('pavadinimas') parametrą.
Naudojimas [url]reikšmė[/url]
[url=Pasirinkimas]reikšmė[/url]
Naudojimo Pavyzdys [url]http://www.muzikantams.com[/url]
[url=http://www.muzikantams.com]Muzikantams.com[/url]
Rezultato Pavyzdys http://www.muzikantams.com
Muzikantams.com

Temos Nuorodos
[thread] žymeklis leidžia dėti nuorodas į temas nurodant temų ID. Galite įtraukti nuorodos pavadinimo ('pavadinimas') parametrą.
Naudojimas [thread]Temos ID[/thread]
[thread=Temos ID]reikšmė[/thread]
Naudojimo Pavyzdys [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Paspauskit Čia![/thread]
(Pastaba: Temos / Pranešimo ID - tik pavyzdys ir negali vesti į tikrą Temą / Pranešimą.)
Rezultato Pavyzdys http://www.muzikantams.com/showthread.php?t=42918
Paspauskit Čia!

Pranešimo Nuorodos Užstatymas
[post] žymeklis leidžia sukurti nuorodas į pranešimus nurodant pranešimo ID. Galite įtraukti nuorodos pavadinimo ('pavadinimas') parametrą.
Naudojimas [post]Pranešimo ID[/post]
[post=Pranešimo ID]reikšmė[/post]
Naudojimo Pavyzdys [post]269302[/post]
[post=269302]Paspauskit Čia![/post]
(Pastaba: Temos / Pranešimo ID - tik pavyzdys ir negali vesti į tikrą Temą / Pranešimą.)
Rezultato Pavyzdys http://www.muzikantams.com/showthread.php?p=269302#post269302
Paspauskit Čia!

Suskirstyti (bulleted) Sąrašai
[list] žymeklis leidžia kurti paprastus žvaigždutėm sužymėtus sąrašus be specialaus pasirinkimo. Kiekvienas sąrašo punktas bus pažymėtas [*] žymekliu.
Naudojimas [list]reikšmė[/list]
Naudojimo Pavyzdys [list]
[*]rodyti punktą 1
[*]rodyti punktą 2
[/list]
Rezultato Pavyzdys
  • rodyti punktą 1
  • rodyti punktą 2

Pagerinti Sąrašai
[list] žymeklis leidžia sukurti sudėtingus sąrašus nurodant jų parametrus. Parametro reikšmė turi bųti 1 (numeruojamąm sąrašui) arba A (alfabetiniam sąrašui prasidedančiam A didžiąja raide), arba a (alfabetiniam sąrašui prasidedančiam a mažąja raide), arba I (sąrašui, numeruojamam Romėnišku didžiųjų raidžių rinkiniu), arba i (sąrašui, numeruojamam Romėnišku mažųjų raidžių rinkiniu).
Naudojimas [list=Pasirinkimas]reikšmė[/list]
Naudojimo Pavyzdys [list=1]
[*]rodyti punktą 1
[*]rodyti punktą 2
[/list]

[list=a]
[*]rodyti punktą 1
[*]rodyti punktą 2
[/list]
Rezultato Pavyzdys
  1. rodyti punktą 1
  2. rodyti punktą 2
  1. rodyti punktą 1
  2. rodyti punktą 2

Paveikslėliai
[img] žymeklis leidžia jūsų pranešimuose įteprti paveikslėlius. Taip pat jūs galite sujungti šį žymeklį su [url] žymekliu ir ant paveikslėlių uždėti nuorodas.
Naudojimas [img]reikšmė[/img]
Naudojimo Pavyzdys [img]http://www.muzikantams.com/images/m/statusicon/forum_new.gif[/img] (Nesusijęs)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.muzikantams.com/images/m/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Sujungtas)
Rezultato Pavyzdys (Nesusijęs)

(Sujungtas)

Kodas
[code] žymeklis perjungia į fiksuoto pločio (monospace) šriftą ir apsaugo nuo visų tarpų.
Naudojimas [code]reikšmė[/code]
Naudojimo Pavyzdys [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Rezultato Pavyzdys
Kodas:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Citata
[quote] žymeklis leidpia priskirti tekstą kažkam kitam.
Naudojimas [quote]Citata[/quote]
[quote=Vartotojo Vardas]reikšmė[/quote]
Naudojimo Pavyzdys [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;157086]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Rezultato Pavyzdys
Lorem ipsum dolor sit amet
Paskelbė John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Paskelbė John Doe Pažiūrėti Pranešimą
Lorem ipsum dolor sit amet

Nustoti taisyti BB Kodą
[noparse] žymeklis leidžia sustapdyti vB Kodo nagrinėjimą.
Naudojimas [noparse][b]reikšmė[/b][/noparse]
Naudojimo Pavyzdys [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Rezultato Pavyzdys [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Prisegta Byla
[attach] žymeklis leidžia jums vaizduoti jūsų prisegtą bylą bet kur jūsų pranešime, vietoje vaizdavimo tik pranešimo apačioje. Jis rodys tik tas prisegtas bylas, kurios priklauso jas naudojančiam pranešimui.
Naudojimas [attach]Prisegtos Bylos ID[/attach]
Naudojimo Pavyzdys [attach]12345[/attach]
Rezultato Pavyzdys

Spoileris
Parodyti ar paslėpti spoilerius.
Naudojimas [spoiler]reikšmė[/spoiler]
Naudojimo Pavyzdys [spoiler]Labas rytas![/spoiler]
Rezultato Pavyzdys
DaugiauAplankykite mus mūsų Facebook ir Twitter puslapiuose.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 01:10.


Reklama šioje svetainėje
Svetainę administruoja UAB "MakroSprendimai"
© Muzikantams.com 2007-2012, Visos teisės saugomos!
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Inactive Reminders By Icora Web Design